A Castelló

LLOGUEM

Disposes d’un pis, casa
o residència habitable?

Si no fas cap ús d’ella, ara pots integrar-la al
Pla d’Activació de Vivenda de l’Ajuntament de Castelló.

Beneficis

↘︎ Incentiu de 1.500 € anuals
↘︎ Ajuda de 2.900 € per a reformar la vivenda
↘︎ Acompanyament de l’Oficina Municipal de Vivenda

Presentació de sol·licituds:
↘︎ Registre General de l’Ajuntament
↘︎ Juntes de Districte
↘︎ Seu electrònica